Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

Badanie stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Badanie ma na celu określenie stopnia, w jakim Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i jego pracownicy spełniają Państwa oczekiwania.

Udział w badaniach jest całkowicie anonimowy, a Państwa opinie będą pomocne w usprawnieniu świadczonych usług. Prosimy o zaznaczenie wybranej odpowiedzi we właściwej kratce.

Część A

1A. Płeć

 •   Kobieta
 •   Mężczyzna

2A. Wiek

 •   do 18 lat
 •   19-25 lat
 •   26-40 lat
 •   Powyżej 41 lat

3A. Status zawodowy

 •   Pracuję
 •   Bezrobotny
 •   Uczeń/uczennica
 •   Emeryt/emerytka

4A. Miejsce zamieszkania

 •   Gmina Sochaczew
 •   Gmina Brochów
 •   Gmina Iłów
 •   Gmina Młodzieszyn
 •   Gmina Rybno
 •   Gmina Nowa Sucha
 •   Gmina Teresin
 •   Miasto Sochaczew

Część B


1B. Proszę wskazać jedną z gmin powiatu sochaczewskiego, która Pana/Pani zdaniem jest najbardziej atrakcyjną turystycznie.

 •   Gmina Sochaczew
 •   Gmina Brochów
 •   Gmina Iłów
 •   Gmina Młodzieszyn
 •   Gmina Rybno
 •   Gmina Nowa Sucha
 •   Gmina Teresin
 •   Miasto Sochaczew
Dlaczego:

2B. Jakie działania według Pani/Pana należy podjąć w celu przyciągnięcia turystów do powiatu?

3B. Z czym kojarzy się Pani/Panu powiat sochaczewski?

4B. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z faktu, że mieszka na terenie powiatu sochaczewskiego?

 •   Bardzo zadowolony
 •   Zadowolony
 •   Niezbyt zadowolony
 •   Niezadowlony
Krótkie uzasadnienie:

5B. Czy uważa Pan/Pani, że inwestycje powiatu pomagają w jego promocji?

 •   Tak
 •   Nie

6B. Którą imprezę organizowaną przez powiat sochaczewski odwiedza Pan/Pani najchętniej?

7B. Czy Pana/Pani zdaniem działania informacyjne powiatu są:

 •   Bardzo dobre
 •   Dobre
 •   Niezdecydowany/nie mam zdania
 •   Złe
 •   Bardzo złe
Krótkie uzasadnienie:

8B. Czego Pan/Pani głównie oczekuje od urzędu Starostwa Powiatowego?

9B. Czy zauważył Pan/Pani formę promocji innego samorządu, której w naszym powiecie brakuje? Jeśli tak, podaj jakiej?

 •   Nie
 •   Tak
Krótkie uzasadnienie:

10B. Według Pana/Pani powiat sochaczewski powinien być postrzegany głównie jako:

 •   Miejsce wydarzeń kulturalnych
 •   Miejsce zabytków
 •   Miejsce odpoczynku/rekreacji i wypoczynku
 •   Miejsce spotkań biznesowych

11B. Czy powiat sochaczewski jest według Pana/Pani miejscem atrakcyjnym i godnym polecenia?

 •   Tak
 •   Nie
 •   Nie mam zdania
Krótkie uzasadnienie:

12B. Czy dostrzega Pan/Pani jakieś bariery rozwoju gospodarczego powiatu?

 •   Tak
 •   Nie
Krótkie uzasadnienie:

13B. Czy czytuje Pan/Pani bezpłatny magazyn informacyjny Starostwa Powiatowego w Sochaczewie 'Wieści z Ziemi Sochaczewskiej'. Jeśli TAK proszę podać miejsce, w którym jest dla Pana/Pani dostępny.

 •   Tak
 •   Nie
 •   Nie znam

14B. W jakich Pan/Pani zdaniem lokalizacjach brak 'Wieści z Ziemi Sochaczewskiej', aby były bardziej dostępne dla społeczeństwa naszego powiatu?

15B. Czego Pana/Pani zdaniem brakuje a co jest najciekawsze w 'Wieściach z Ziemi Sochaczewskiej'?


Część C


1C. Gdzie jest siedziba/główny budynek Starostwa Powiatowego w Sochaczewie? Podaj adres/nazwa ulicy.

2C. Z którą komórką/wydziałem Starostwa Powiatowego ma Pan/Pani do czynienia najczęściej?

 •   Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej
 •   Wydział Architektury i Budownictwa
 •   Wydział Komunikacji i Transportu
 •   Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
 •   Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 •   Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
 •   Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 •   Powiatowy Rzecznik Konsumenta
 •   Wydział Organizacyjny

3C. W jaki sposób kontaktuje się Pan/Pani z pracownikami Starostwa Powiatowego?

 •   Osobiście
 •   Telefonicznie
 •   Za pośrednictwem Internetu

4C. Proszę ocenić dostępność druków i formularzy oferowanych przez Starostwo.

 •   Bardzo dobra
 •   Dobra
 •   Zadawalająca
 •   Niezadawalająca
 •   Zła
Krótkie uzasadnienie:

5C. Proszę ocenić dostępność informacji dotyczących sposobu załatwienia interesującej Państwa sprawy.

 •   Bardzo dobra
 •   Dobra
 •   Zadawalająca
 •   Niezadawalająca
 •   Zła

6C. Proszę ocenić oznakowanie pomieszczeń i łatwość dotarcia do odpowiedniego wydziału w Starostwie.

 •   Bardzo dobra
 •   Dobra
 •   Zadawalająca
 •   Niezadawalająca
 •   Zła

7C. Czy Pana/Pani zdaniem strona internetowa Starostwa Powiatowego jest czytelna?

 •   Tak
 •   Nie

8C. Czego Pana/Pani zdaniem brak na stronie internetowej Starostwa, co trudno znaleźć?

9C. Inne uwagi i spostrzeżenia, jakimi chciałby się Pan/Pani podzielić ze Starostwem Powiatowym.

Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie