Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

Rybno

Rybno jest Gminą zrównoważonego rozwoju, przyjazną dla ludzi, dbającą o środowisko naturalne i wszechstronny rozwój społeczny.
Gmina Rybno położona jest w centralnej części kraju, ma południowo zachodnich obrzeżach województwa mazowieckiego. Należy do powiatu sochaczewskiego. Zajmuje powierzchnię 7 274, 02 ha. W skład administracyjny gminy wchodzą 24 sołectwa. Gmina Rybno sąsiaduje z gminami Iłów, Młodzieszyn, Sochaczew, Nowa Sucha, Kocierzew.
Rybno jest oddalone 10 km na zachód od Sochaczewa, 60 km od Warszawy oraz na wschód od Łodzi 65 km. Główne szlaki komunikacyjne to Płock – Sochaczew – Warszawa oraz Warszawa – Poznań.
Okolice Rybna charakteryzują się mało zalesionymi glebami dobrymi dla rolnictwa. Teren gminy przecinają dwa cieki wodne Lutonia i Witonia uchodzące do Bzury. Monotonie równinnego terenu urozmaicają doliny wspomnianych cieków oraz ostaniec erozyjny – Łysa Góra. Istotną część rolnictwa zajmuje produkcja sadownicza. Około 500 hektarów sadów daje znaczną produkcję owoców, szczególnie jabłek. Szereg prężnie działających gospodarstw ogrodniczych prowadzi swoje sady w systemie integrowanej produkcji sadowniczej.

Na terenie Gminy Rybno znajduje się wiele obiektów turystycznych wartych zwiedzania i zapoznania się z ich historią. Do najważniejszych osobliwości Gminy Rybno zaliczyć należy park krajobrazowy wraz z odtworzonym dworem oraz ponad 100 – letnie aleje kasztanowcowe.
Dobry stan środowiska naturalnego i posadowione w nim rolnictwo jest atrakcyjne dla inwestorów krajowych i zagranicznych.

Urząd Gminy Rybno
www.rybno.e-sochaczew.pl
96-514 Rybno, ul. Długa 20
tel. (46) 861-14-38, fax (46) 861-14-38
e-mail:gminarybno@wp.pl
Wójt: Grzegorz Kropiak
Przew. Rady Gminy: Henryka Jędrzejczak
Sekretarz: Agnieszka KosiorekAktualności

Nowa strona internetowa Gminy Rybno

   Urząd Gminy w Rybnie informuje, iż posiada nową stronę internetową. Pod adresem www.gminarybno.com znajdą tam Państwo informacje o gminie, aktualności, ogłoszenia, kontakt oraz przydatne......
czytaj całość

Szczepienia zwierząt!

Przypominamy iż w związku z wystąpieniem w 2017 r. kolejnych ognisk w afrykańskiego  pomoru świń, na terenie województw podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie przekazuje Państwu ulotki zawierające podstawowe zasady bioasekuracyji, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wiruse......
czytaj całość

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego"

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego Zaprasza zapisz się do newslettera!Teren działania: 10 gmin w powiatach grodziskim, sochaczewskim i żyrardowskim - Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Mszczonów, Nowa Sucha, Radziejowice, Rybno, Sochaczew, Teresin, Żabia Wola.Najbliższy termin naboru wniosków o dofina......
czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 19.06.2017 r.

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz.7......
czytaj całość

Dofinansowanie dla odnawialnych źródeł energii

Szanowni Państwo,Uprzejmie informuję, iż jeden z dwóch wniosków składanych przez naszą gminę wspólnie z gminą Sochaczew, Teresin i Nowa Sucha w ramach konkursu 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” z......
czytaj całość

WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY

WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY 17 czerwca w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią się zmienią przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki......
czytaj całość


Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie