Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

Nowa Sucha

Gmina Nowa Sucha zajmuje powierzchnię 90 kilometrów kwadratowych, na której mieszka 5898 osób. Gmina liczy 26 sołectw. Jej powierzchnia wynosi 90,34 km2 , natomiast liczba mieszkańców to ponad 6 tyś.
Jest to typowa gmina rolnicza z dominującymi uprawami zbóż, okopowych, warzyw i owoców. Około 100 hektarów w gminie (w sąsiedztwie Sochaczewa) jest przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Gmina ma idealne warunki dla potencjalnych inwestorów. Gmina jest w znacznej części zwodociągowana i pokryta siecią telefoniczną. Nowa Sucha znajduje się w niewielkiej odległości od Sochaczewa, Łowicza i Skierniewic.
Gmina Nowa Sucha znajduje się w południowej części powiatu sochaczewskiego w woj. mazowieckim. Pod względem fizjograficznym leży w obrębie makroregionu Nizin Środkowej Polski na Równinie Łowicko-Błońskiej. Przez obszar gminy przebiegają następujące szlaki komunikacyjne które w znacznym stopniu ułatwiają komunikację: międzynarodowa trasa A2, droga wojewódzka 705 (odcinek Sochaczew-Skierniewice), Magistrala Kolejowa Wschód-Zachód. Na terenie gminy znajdują się dwa przystanki kolejowe: Kornelin i Leonów, na których zatrzymują się pociągi osobowe relacji Warszawa – Łowicz.


Głównym źródłem utrzymania dla większości mieszkańców jest praca w rolnictwie ze względu na istniejące korzystne warunki do prowadzenia produkcji rolniczej. Głównymi kierunkami upraw są zboża i rośliny przemysłowe, ale także owoce miękkie i warzywa. Dużo jest również gospodarstw typowo sadowniczych. Natomiast w produkcji zwierzęcej prowadzony jest głównie chów bydła i trzody chlewnej.
O walorach krajobrazowych decyduje położenie gminy w dorzeczu rzeki Bzury i dwóch mniejszych rzek: Suchej (Nidy) i Pisi, które wraz z gęsta siecią rowów melioracyjnych, niezwykle malowniczo meandrują przez obszary łąk. Kompleksy leśne są ostoją wielu gatunków zwierząt i ptaków, a w coraz czystszych rzekach można spotkać bogactwo fauny i flory. Na terenie gminy Nowa Sucha znajdują się doskonałe tereny łowieckie.
Pierwsze ślady w zapisach historycznych dotyczące gminy mówią o roku 1208 jako momencie erygowania parafii w Kozłowie Szlacheckim. Widocznymi pamiątkami historii są trzy kościoły: w Kozłowie Biskupim z 1443 r., w Kozłowie Szlacheckim z 1470 r. oraz w Kurdwanowie z 1676 r. Zabytkami są również zespoły dworskie z początku XIX w. zaliczane do tzw. „dworów polskich” znajdujące się w Zakrzewie, Rokotowie oraz w Gradowie.
Ze względu na w/w walory krajobrazowe i historyczne istnieje możliwość wygospodarowania terenów rekreacyjnych i duża szansa rozwoju agroturystyki.Urząd Gminy Nowa Sucha
96-513 Nowa Sucha
tel. (46) 861-20-51, fax (46) 861-20-51
e-mail: nowa_sucha@zgwrp.org.pl
Wójt: Maciej Mońka
Przew. Rady Gminy: Mariusz Mikulski
Sekretarz: Hann Frankowska
Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie