Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

Gm. Sochaczew

Gmina Sochaczew położona jest na Mazowszu, w województwie mazowieckim, w odległości około 60 km od Warszawy i 70 km od Łodzi. Gmina liczy 8 577 mieszkańców, jej powierzchnia wynosi 9 141 ha i otacza ze wszystkich stron miasto Sochaczew, posiada 42 jednostki osadnicze w tym 33 sołectwa.
Sołectwa położone są przy drogach, w większości asfaltowych, o dużym natężeniu ruchu kołowego. Przez terytorium gminy przechodzą bardzo ważne szlaki komunikacji drogowej: Warszawa-Poznań, Sochaczew-Płock, Sochaczew-Żyrardów, Sochaczew-Skierniewice, oraz kolejowy Warszawa-Poznań.
Oddanie w 2003 roku do użytku obwodnicy miejskiej spowodowało szybszy przepływ pojazdów i bezpośredni dostęp do ważnego szlaku drogowego o międzynarodowym znaczeniu dla transportu tranzytowego, a mianowicie

Dominującym elementem krajobrazu są tu użytkowane rolniczo ilaste lub piaszczyste równiny. W sąsiedztwie rzek Bzury, Utraty, Pisi i Witonii rozpościerają się malownicze łąki oraz zarośla wierzbowe. Niewielkie powierzchnie zajmują młode lasy sosnowe oraz zagajniki brzozowe. W północno - wschodniej części gminy, w okolicach miejscowości Mokas należącej do otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego zachowały się też nieliczne, ale ważne przyrodniczo mokradła. Oddalone od większych szlaków komunikacyjnych i zagęszczonej zabudowy stanowią ostoję ginących gatunków roślin i dzikich zwierząt. Na terenie gminy spotkać można drzewa uznane za pomniki przyrody.

Główną atrakcją turystyczną gminy jest Żelazowa wola. Dworek, miejsce urodzenia fryderyka Chopina, dawna oficyna pałacu Skarbków z przełomu XIX i XX wieku miści Muzeum i park przyciągający rzesze turystów z Polski, a także z zagranicy.
Gmina stanowi dogodną bazę wypadowa dla wycieczek do sąsiednich, atrakcyjnych turystycznie miejscowości, między innymi do Niepokalanowa, Brochowa, Arkadii, Nieborowa.
Gmina Sochaczew należy do lepiej rozpoznanych archeologicznie jednostek osadniczych na terenie Mazowsza. Ogółem na 61 stanowiskach archeologicznych z terenu Gminy stwierdzono obecność 92 śladów osadnictwa. Ze względu na funkcję, stanowiska można podzielić na: 27 osad, 10 cmentarzysk, 5 znalezisk luźnych ( pojedyńczych narzędzi bądź ozdób pochodzących z odkryć przypadkowych ), zaś pozostałe stanowiska to ślady osadnicze, dla których określenie funkcji na obecnym etapie rozpoznania nie jest możliwe. Dwa stanowiska wpisano do rejestru zabytków:
•Andrzejów Duranowski – osada z okresu wpływów rzymskich
•Bielice – ślady osady starożytnej
W północno – wschodniej części gminy mały skrawek jej terenu przecina otulina (strefa ochronna ) Kampinoskiego Parku Narodowego. Bardziej zewnętrzną strefę otuliny stanowi obszar chronionego krajobrazu, rozciągający się po Żelazową Wolę.

Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl
96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 115
tel. (46) 864-26-00, fax (46) 864-26-02
e-mail: sochaczew_gm1@wp.pl
Wójt: Mirosław Orlinski
Przew. Rady Gminy: Czesław Ćwiekliński
Sekretarz: Elżbieta Kowalczyk, tel. (46) 864 26 03,


Aktualności

Jubileusz Par Małżeńskich

12 stycznia w gospodarstwie agroturystycznym Jeziorany w Kożuszkach Parcel spotkały się pary małżeńskie, które wspólnie przeżyły 50 i 60 lat. Świętujący Jubilaci odebrali z rąk Wójta Mirosława Orlińskiego oraz przedstawicieli Ra......
czytaj całość

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów GOPS Sochaczew

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2018r. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.                                                     &n......
czytaj całość

Zmiana cen gminnej komunikacji miejskiej od 1 stycznia 2018 roku

Szanowni Państwo,PKS w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. Ogłasza, że na mocy porozumienia z GMINĄ SOCHACZEW od 1 stycznia 2018 ulegają ZMIANIE CENY BILETÓW NA TERENIE CAŁEJ GMINY linie S1 S2 S3:BILET JEDNORAZOWY - 1,50 złBILET MIESIĘCZNY - 45,00BILET MIESIĘCZNY UCZNIOWSKI - 22,95 złBilet miesięczny obowiązuje na wszys......
czytaj całość

Życzenia Bożonarodzeniowe

Spokojnych, zdrowych, radosnych świątBożego Narodzenia spędzonych w serdecznymgronie rodziny i przyjaciół oraz wszelkiej pomyślnościw Nowym Roku.Życzy Wójt Gminy Sochaczew Mirosław Orliński     ......
czytaj całość

Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Mazowieckiego - praktyczne informacje

Szanowni Państwo,W dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 9600), tzw. ̶......
czytaj całość

Konkurs o Pierniczka Roku 2017 rozstrzygnięty!

Podczas II Gminnego Jarmarku Adwentowego odbył się  Konkurs o PIERNICZKA ROKU 2017, którego patronem był Wójt Gminy Sochaczew. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Od godziny 11:00-15:00 dziec......
czytaj całość


Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie