Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

Iłów

Gmina Iłów położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły na obszarze Niziny Środkowo - Mazowieckiej w odległości 75 km od Warszawy i 85 km od Łodzi. Położenie Gminy wzdłuż drogi krajowej 575 i 577 umożliwia bezpośrednie połączenie z Wyszogrodem, Sochaczewem, Płockiem oraz Łowiczem. Gmina Iłów obejmuje 56 miejscowości zlokalizowanych na powierzchni 12 850 ha i zamieszkałych przez 6313 mieszkańców. Siedzibą władz Gminy jest Iłów, z charakterystyczną zabudową miejską, tj. zabytkowymi kamieniczkami wokół położonego centralnie skweru.
Gmina Iłów posiada walory turystyczne: piękny krajobraz nadwiślański wraz z utworzonymi na kępach wiślanych rezerwatami przyrody i bogate gatunkowo duże kompleksy leśne z uroczyskami. Na odcinku Wisły przylegającym do Gminy Iłów znajdują się liczne wyspy. Są one miejscem gnieżdżenia się blisko 200 gatunków ptaków, w tym także zagrożonych wyginięciem, m.in. bielika, kormorana czarnego, sokoła wędrownego, pustułeczki. Bezpośrednio z rzeką graniczy atrakcyjny turystycznie Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu. Stanowi on otulinę Gostynińsko–Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a także przedpole Puszczy Kampinoskiej. Duża część Gminy została ostatnio włączona do Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, mającej na celu ochronę dziko żyjącego ptactwa oraz siedlisk przyrodniczych dzikiej fauny i flory.
Iłów jest gminą o charakterze rolniczym. Prowadzona jest tu przede wszystkim gospodarka rolna, ale także leśna i łowiecka. Atrakcją turystyczną jest utworzony w 1988 r. Rezerwat Uroczysko Rzepki, w którym można obejrzeć przepiękne starodrzewy sosnowe z domieszką grabów i dębów. Przez teren Rezerwatu przebiega ścieżka dydaktyczna o długości 7 km. Na uwagę zasługuje również malownicze położone na północ od Iłowa Uroczysko Gilówka oraz położone na południu uroczysko Załusków.

Corocznie na terenie gminy organizowane są cieszące się dużą popularnością imprezy. W połowie maja odbywa się „Otwarcie Lasu”, w czasie którego Wójt Gminy uroczyście wręcza działkowiczom symboliczny klucz do lasu. Oprócz tego, pod koniec sierpnia w Iłowie odbywa się „Pożegnanie Lata”, którego tradycją jest koncert popularnego zespołu krajowego lub zagranicznego.
Atrakcją turystyczną Gminy są także zabytki historyczne, do których należą przede wszystkim zabytkowe kościoły (kościół parafialny w Iłowie z XVIII w., kościół parafialny z XV w. oraz kościół parafialny w Brzozowie z XIX w.)
Urząd Gminy Iłów
96-520 Iłów, ul. Płocka 2
tel. (24) 267-50-80, fax (22) 267-50-81
e-mail: ilow@ug.pl
Wójt: Roman Kujawa
Przew. Rady Gminy: Ryszard Zientara
Sekretarz: Przemysław Nowacki
www.ilow.pl
Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie