Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

Stolica Kulturalna Mazowsza 2010

Powiat Sochaczewski w tym roku uzyskał zaszczytne miano Stolicy Kulturalnej Mazowsza – to dla naszego regionu wielkie uznanie i nobilitacja, zważywszy, że obecny rok jest Rokiem Chopinowskim – to podwójne wyróżnienie.

We wrześniu ubiegłego roku Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie opracował szczegółowy projekt wraz z kalendarzem imprez kulturalnych i złożył go, zgodnie z regulaminem konkursowym do Urzędu Marszałkowskiego, w którym zgłosił kandydaturę Powiatu Sochaczewskiego do konkursu na Stolicę Kulturalną Mazowsza 2010. Okazaliśmy się bezkonkurencyjni! Powiat Sochaczewski został laureatem konkursu Stolica Kulturalna Mazowsza ogłoszonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Cieszymy się, że to właśnie nasz projekt zyskał uznanie w oczach komisji konkursowej przyznającej ten tytuł. O miano Stolicy walczyło kilka powiatów z terenu Mazowsza, ale to nasza oferta i prezentacja zwyciężyła ostatecznie. Mamy nadzieję, że dostarczymy Państwu niepowtarzalnych przeżyć kulturalnych, które na długo pozostaną w Waszej pamięci, a tym samym sprawią, że Ziemia Sochaczewska będzie przez kolejne lata wizytówką Mazowsza – nie tylko przez cały 2010 rok.

Powiat sochaczewski jest dziewiątym po pułtuskim, węgrowskim, sokołowskim, szydłowieckim, płońskim, sierpeckim, makowskim i piaseczyńskim, na terenie którego przez cały rok będą odbywały się imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło sześciu kandydatów – powiaty: nowodworski, miński, kozienicki, lipski, siedlecki i sochaczewski.

Zwycięzca, oprócz zaszczytnego tytułu i symbolicznych kluczy, otrzyma dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł. Środki te zostaną przekazane podmiotom wskazanym przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie na realizację imprez odbywających się w ramach przedsięwzięcia „Powiat Sochaczewski Stolicą Kulturalną Mazowsza 2010”.

Zapewniamy mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego, że wykorzystamy szansę, którą otrzymaliśmy i zaprezentujemy bogatą ofertę kulturalną na najbliższe miesiące.


Wizyta Radia dla Ciebie w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie - Samo życie z Sochaczewa

Zaproszenie na inaugurację Stolicy Kulturalnej Mazowsza i obchodów Roku Chopinowskiego na Mazowszu -
inauguracja 22. lutego 2010 r.

Relacja z inauguracji Stolicy Kulturalnej Mazowsza - 22.02.2010 r. - Wyjątkowo i niepowtarzalnie

Koncert w rocznicę chrztu Fryderyka Chopina - 24.04.201 r. - Geniusz i jego muzyka
Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie