Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

KontaktStarostwo Powiatowe w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65

Sekretariat: tel. (46) 864-18-40, fax 864-18-71
e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl
www.powiatsochaczew.plStarosta: Jolanta Gonta
Wicestarosta: Tadeusz Głuchowski
Sekretarz: Zofia Romanowska, tel. 864-18-53
Przewodniczący Rady Powiatu: Andrzej Kierzkowski - Biuro Rady, tel. 864-18-65
Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie