Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

Brochów

Gmina Brochów położona jest w środkowo–zachodniej części województwa mazowieckiego, 50 km na zachód od Warszawy. Od strony północnej granice gminy stanowi rzeka Wisła, zaś od zachodniej rzeka Bzura. Cała gmina położona jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. W skład gminy wchodzi 31 miejscowości, w tym 22 sołectwa.
Korzystne warunki klimatyczno – przyrodnicze i walory krajobrazowe stanowią podstawę do rozwoju rolnictwa i turystyki. Gmina jest niezwykle atrakcyjna pod względem przyrodniczym. Znaczny jej obszar zajmuje Puszcza Kampinoska, wymarzone miejsce do obserwacji fauny i flory. Przez gminę przepływa rzeka Łasica z nieskazitelnie czystą wodą.
Brochów ma bardzo długą i interesującą historię. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1113 roku i dotyczy drewnianego kościółka. W XVI wieku został on gruntownie przebudowany i powstała jedna z najpiękniejszych i niezwykłych budowli w Polsce, łącząca w sobie charakter sakralny i obronny.

To właśnie w tej świątyni odbył się ślub rodziców Fryderyka Chopina, a sam kompozytor był w niej chrzczony.
Gmina Brochów położona jest w województwie mazowieckim, w bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowej z miastem powiatowym Sochaczew. Obszar gminy posiada dogodne powiązania komunikacyjne z regionem.
Powierzchnia gminy wynosi blisko 117 km2 i zamieszkuje ją ponad 4200 mieszkańców.
Gmina ma typowo rolniczy charakter. Znaczny obszar użytków rolnych stanowią grunty orne i pastwiska. Sprzyja to hodowli bydła mlecznego i produkcji żywca wołowego. Ponadto hoduje się trzodę chlewną oraz uprawia zboża i ziemniaki.
Znaczną część stanowią rezerwowe tereny usług turystyki i sportu, przeznaczone do zagospodarowania.
Podstawową funkcją Gminy, z racji jej położenia w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, jest funkcja klimatyczno – przyrodnicza i turystyczna oraz mieszkaniowa z usługami, z umiarkowaną zabudową zagrodową i jednorodzinną.
Od początku lat 90-tych można zaobserwować ciągły rozwój gminy Brochów. W tym czasie powstało wiele znaczących dla tego terenu inwestycji. Wybudowano m.in. trzy nowoczesne, w pełni wyposażone szkoły. Oddano do użytku oczyszczalnię ścieków, która juz niedługo będzie rozbudowywana. Duże nakłady poniesiono na rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wybudowano wiele kilometrów dróg wiejskich, powstały chodniki, zmodernizowano linie energetyczne, stelefonizowano gminę.

Urząd Gminy Brochów
05-088 Brochów, Brochów 125
tel. (22) 725-70-03, fax (22) 725-70-51
e-mail: gmina@brochow.ug.gov.pl
Wójt: Piotr Szymański
Przew. Rady Gminy: Marek Jakubowski
Sekretarz: Bogdan Dobrzyński
www.brochow.pl
Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie