Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

Komunikacja i Transport

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew


Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek: 10.00-17.30
wtorek-piątek: 8.00-15.00


Kasa czynna w godzinach:
poniedziałek: 10.00-17.30
wtorek-piątek: 8.00-15.00

KASA tel: 46 864 18 10
Prawo Jazdy tel: 46 864 18 11
Rejestracja pojazdów tel: 46 864 18 14
Kartoteka pojazdów tel: 46 864 18 13
Transport i Organizacja ruchu tel: 46 864 18 39
FAX: 46 864 18 80

Dyrektor Paweł Masłowski
tel: 46 864 18 15

Zastępca dyrektora Krystyna Dybiec
tel: 46 864 18 12Procedury administracyjne, wnioski oraz opłaty z zakresu Praw Jazdy, Rejestracji Pojazdów, Transportu Drogowego, Stacji Kontroli Pojazdów oraz Ośrodków Szkolenia Kierowców dostępne są pod adresem:

http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=484


Prawo Jazdy


Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą
Wymiana prawa jazdy na nowe
Wymiana wojskowego prawa jazdy
Utrata lub zniszczenie prawa jazdy
Zmiana adresu lub nazwiska w prawie jazdy
Rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami
Przedłużenie terminu ważności prawa jazdy
Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres powyżej 1 roku
Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres krótszy niż 1 rok
Nabycie uprawnień cofniętych ze względu na przekroczenie 24 pkt.
Przywrócenie uprawnień cofniętych na okres powyżej 1 roku lub w związku z utratą kwalifikacji
Egzamin sprawdzający wiadomości z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu pojazdu lub prawa jazdy
Wpis do prawa jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

Rejestracja pojazdów


Pierwsza rejestracja pojazdu
Rejestracja czasowa w celu wywozu pojazdu za granicę
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Rejestracja pojazdu marki „SAM” tj. pojazdu konstrukcji własnej
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Zgłoszenie zbycia pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Przedłużenie pozwolenia czasowego
Czasowa rejestracja pojazdu
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
Nowy znak legalizacyjny
Wymiana zniszczonych tablic rejestracyjnych
Utrata tablic rejestracyjnych
Kradzież tablic rejestracyjnych
Wymiana karty pojazdu (brak miejsca na dokonywanie wpisów)
Wtórnik karty pojazdu (zniszczonej)
Wtórnik karty pojazdu (utraconej)
Wtórnik karty pojazdu (utraconej przed zarejestrowaniem pojazdu)
Wtórnik nalepki kontrolnej
Wtórnik dowodu rejestracyjnego (zniszczonego)
Wtórnik dowodu rejestracyjnego (utraconego)
Wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsca na następne badanie techniczne)
Dowód rejestracyjny - zmiana danych technicznych
Dowód rejestracyjny - zmiana nazwiska/nazwy lub adresu
Dowód rejestracyjny - zastaw rejestrowy ,GAZ i inne adnotacje
Wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Zatarty albo sfałszowany numer ramy/nadwozia
Skorodowany lub zniszczony numer ramy/nadwozia
Nadanie numeru po wymianie podwozia/ramy na nowy bez numeru
Nadanie numerów nadwozia w pojazdach marki „SAM”
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu
Wydanie stałego dowodu rejestracyjnego

Transport - Stacje Diagnostyczne - Ośrodki Szkolenia


Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydanie zaświadczenia na potrzeby własne
Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie krajowym
Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie krajowym
Wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Wydanie licencji na przewóz osób
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
Wydanie karty parkingowej
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
Wydanie uprawnienia diagnosty
Wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy
Wymiana/przedłużenie legitymacji instruktora nauki jazdy
Organizacja ruchu

Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie