Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

Geodezja

Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Ziemowita 10


46 864-18-31 – Kierownik Bogusław Marcinkowski
46 864-18-21 – Z-ca Kierownika

Telefony:
46 864-18-34 – Główny Księgowy
46 864-18-35 – Ewidencja gruntów gm. Nowa Sucha, Młodzieszyn, Rybno, Teresin, Sochaczew
46 864-18-36 – Ewidencja gruntów miasto Sochaczew
46 864-18-37 – Ewidencja gruntów gm.Iłów, gm.Brochów
46 864-18-22 – Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
46 864-18-84 – Wydawanie map do celów opiniodawczych, składanie zgłoszeń i odbiór robót geodezyjnych
46 864-18-23 – Wprowadzanie zmian do mapy numerycznej
46 864-18-26 – Obsługa geodetów
46 864-18-29 – Obsługa geodetów z zakresie opracowań do celów prawnych

Faks 46 864-18-34
Adres emailowy: podgiksochaczew@pro.onet.pl

Godziny przyjęć interesantów : 9-15 (czwartek dzień wewnętrzny – bez przyjęć interesantów)

Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należą:

1) Prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków
- wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
zmiana_danych_x383.doc
wniosek_o_wypis_x4796.xls

2) Obsługa geodetów
zgl.prac_geod.xls
zawiadomienie_i_wyk_prac.doc
uw_do.doc
protokol_weryfikacji.doc

3) Wydawanie map do celów opiniodawczych
udostep._z_powiat.__zasobu.xls

4) Obsługa rzeczoznawców majątkowych
wcd.xls

5) Ochrona gruntów rolnych
wylg.doc

6) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbronieja terenów
wniosek_zud_x2496.doc
Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie