Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

Rozwój i Inwestycje

2009 ROK

Październik 2009 r.
Prowadzenie serwisu eksploatacyjnego kotłowni olejowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w latach 2009 - 2010.

RŚ.3421/7/2009

Listopad 2009 r.
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 400.000 litrów - do 31 grudnia 2010 roku.

RŚ.3421/8/2009

Grudzień 2009 r.
Wykonanie podłączenia kotłowni dwóch obiektów Zespołu Szkół w Teresinie (budynek szkoły i warsztatu) do sieci gazowej.

RŚ.3421/9/2009

„Przebudowa układu komunikacyjnego wschodniej części powiatu sochaczewskiego, I etap-przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W Paprotnia – Teresin – Szymanów Aleksandrów na odcinku Paprotnia - Elżbietów ” promocja_rpo_teresin.doc

„Przebudowa układu komunikacyjnego centralnej części powiatu sochaczewskiego, I etap- przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion- Witkowice- Sochaczew na odcinku Gawłów – Sochaczew”
promocja_rpo-_gawŁowska.doc
Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie